Gebruikt u reguliere geneesmiddelen? Doe hier de check op combinatie met uw vitamine suppletie:

(NB aan deze adviezen kunnen geen rechten worden ontleend)

Gebruikt u geneesmiddelen tegen:

 • Te hoge bloeddruk:

De invloed van supplementen op uw bloeddruk is doorgaans verwaarloosbaar of mild van aard en zal doorgaans niet leiden tot acute bloeddrukwijzigingen. Op termijn is het echter mogelijk dat uw bloeddruk licht kan dalen of stijgen. We adviseren u daarom om uw bloeddruk te (laten) controleren na een paar weken gebruik van uw supplement.

 • Te hoog cholesterol

De invloed van supplementen op uw cholesterol is over het algemeen verwaarloosbaar of mild van aard. Op termijn is het evt mogelijk dat uw cholesterol zeer licht kan dalen of stijgen. We adviseren om uw cholesterol in overleg met uw arts bij een reguliere controle evt te laten meten.

 • Diabetes type 1 en 2  

Bent u gebruiker van reguliere geneesmiddelen ter verlaging van uw bloedsuikerspiegel (tabletten en/of insuline) dan adviseren we u om tijdens het gebruik van uw voedingssupplementen uw bloedsuikerspiegel te controleren.

 • Tromboserisico (bloedverdunners)

Gebruikt u bloedverdunners en bent u onder controle bent van de trombosedienst, dan is het essentieel en van belang dat u de trombosedienst op de hoogte brengt van het gebruik van uw voedingssupplementen. De trombosedienst kan dan bepalen of ze u oproepen voor controle van uw stollingstijd (INR waarde). Gebruikt u andere bloedverdunners en bent u niet onder controle van de trombosedienst dan dient u voorzichtig te zijn met de combinatie met voedingssupplementen en bij het optreden van blauwe plekken adviseren we u om de combinatie te staken.

 • Maagzuur

Gebruikt u geneesmiddelen ter behandeling van zuurbranden of overmatig maagzuur dan adviseren we u om uw voedingssupplementen niet gelijktijdig in te nemen en ca 2 uur tussentijd in acht te nemen voor een betere opname van uw medicatie.

 • Bacteriële ontsteking

Heeft u een bacteriële infectie en gebruikt u een antibioticum, dan kunt u uw antibioticumkuur veilig combineren met een probioticum. Voor een optimale opname van uw antibioticum adviseren we u om evt voedingssuppletie niet in te nemen binnen 2 uur tussentijd.

 • Reumatische aandoening

Gebruikt u geneesmiddelen ter behandeling van reuma of gewrichtsontsteking, dan kunt u uw medicatie veilig combineren met voedingssupplementen. Indien u methotrexaat gebruikt, dan adviseren we u om op de dag van de methotrexaat toediening geen supplementen in te nemen om de werking van methotrexaat niet te blokkeren.

 • Pijnstilling

Pijnstillers zijn doorgaans goed en veilig te combineren met voedingssupplementen.

 • Astma/copd

Middelen ter behandeling van astma/copd zijn doorgaans veilig te combineren met voedingssupplementen • Uw schildklier

Indien u geneesmiddelen gebruikt ter ondersteuning van uw schildklier zoals Thyrax, Euthyrox e.d. dan is van belang voor een goede opname van dit reguliere geneesmiddel dat u het voedingssupplement niet inneemt binnen 2 uur tussentijd.

 • Anticonceptie

Anticonceptie medicatie is doorgaans goed en veilig te combineren met voedingssupplementen. Mocht u desondanks tussentijds vaginaal bloedverlies (spotting) waarnemen, dan adviseren we u om additionele anticonceptionele maatregelen in acht te nemen omdat de betrouwbaarheid van uw anticonceptiemiddel kan zijn verminderd.

 • Depressie

Indien u reguliere geneesmiddelen gebruikt ter behandeling van depressie dan adviseren we heel voorzichtig te zijn met het toepassen van voedingssupplementen met een antidepressieve werking of een werking die de gemoedstoestand gunstig beïnvloed. Er kan dan een teveel ontstaan aan serotonine in de hersenen en dit kan gepaard gaan met bijwerkingen zoals angst, slaapstoornissen, diarree, visusstoornissen, droge mond, agitatie, onrust, duizeligheid, hoofdpijn e.d. Indien u een toename van deze bijwerkingen ervaart bij een combinatie van reguliere antidepressiva en een voedingssupplement dan adviseren we u te stoppen met het voedingssupplement.

 • Slapeloosheid

Indien u reguliere slaapmedicatie gebruikt kunt u dit veilig combineren met voedingssupplementen die tevens een positief effect hebben bij slapeloosheid. Let er echter op dat deze supplementen het reactie vermogen verder kunnen doen afnemen en additioneel versuffend kunnen werken!. Let dus goed op in het verkeer e.d.

 • Angst stoornissen en psychoses

Indien u reguliere geneesmiddelen gebruikt ter behandeling van depressie of psychische stoornissen dan adviseren we heel voorzichtig te zijn met het toepassen van voedingssupplementen met een antidepressieve werking of een werking die de gemoedstoestand gunstig beïnvloed. Er kan dan een teveel ontstaan aan serotonine in de hersenen en dit kan gepaard gaan met bijwerkingen zoals angst, slaapstoornissen, diarree, visusstoornissen, droge mond, agitatie, onrust, duizeligheid, hoofdpijn e.d. Indien u een toename van deze bijwerkingen ervaart bij een combinatie van reguliere antidepressiva en een voedingssupplement dan adviseren we u te stoppen met het voedingssupplement. Indien u reguliere slaapmedicatie of rustgevende middelen gebruikt kunt u dit veilig combineren met voedingssupplementen die tevens een positief effect hebben bij slapeloosheid of onrust/agitatie. Let er echter op dat deze supplementen het reactie vermogen verder kunnen doen afnemen en additioneel versuffend kunnen werken! Let dus goed op in het verkeer e.d.

 • Obstipatie en darmproblemen

Reguliere middelen die worden gebruikt bij obstipatie of darmproblemen kunnen doorgaans goed en veilig worden gecombineerd met voedingssupplementen. Indien u echter merkt dat uw klachten toenemen, dan adviseren we om het voedingssupplement niet meer te gebruiken.

 • Epilepsie

Bij reguliere geneesmiddelen tegen epilepsie dient u heel voorzichtig te zijn bij het combineren met voedingssupplementen. Sommige voedingssupplementen kunnen de afbraak van reguliere anti-epileptica beïnvloeden en daarmee kan er een grotere kans zijn op het optreden van een epileptische aanval. Wees dus erg voorzichtig met de toepassing en combinatie met voedingssupplementen en pas dit niet toe zonder deskundig advies.

 • Parkinson

Bij reguliere geneesmiddelen tegen epilepsie dient u heel voorzichtig te zijn bij het combineren met voedingssupplementen. Sommige voedingssupplementen kunnen de afbraak van reguliere antiparkinson medicatie beïnvloeden. Wees dus erg voorzichtig met de toepassing en combinatie met voedingssupplementen en pas dit niet toe zonder deskundig advies.

 • Oogaandoeningen

Indien u reguliere oogdruppels gebruikt bij oogaandoeningen dan zijn deze doorgaans goed en veilig te combineren met voedingssupplementen.

 • Migraine

Indien u geneesmiddelen gebruikt ter behandeling van migraine dan zijn de meeste voedingssupplementen doorgaans goed en veilig hiermee te combineren. Indien u echter merkt dat het voedingssupplement een migraine aanval kan triggeren, dan adviseren we u om het voedingssupplement niet meer toe te passen.

 • Uw prostaat

Indien u reguliere geneesmiddelen gebruikt ter behandeling van prostaat aandoeningen dan zijn deze doorgaans goed en veilig te combineren met voedingssupplementen.

 • Bent u zwangerschap of wilt u zwanger worden?

Veel supplementen kunnen bestanddelen bevatten die eventueel schadelijk kunnen zijn bij zwangerschap. We adviseren daarom om alleen supplementen te gebruiken tijdens zwangerschap die specifiek bedoeld zijn als zwangerschapssupplement zoals foliumzuur, zwangerschaps- ijzerpreparaten, of zwangerschaps multi/mineralen formules. Algemene multivitaminepreparaten raden we af door de samenstelling en dosering van o.a. vitamine A en vitamine D.