Privacy reglement de Vitamine Apotheek

De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. de Vitamine Apotheek behandelt al uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn geregistreerd conform de WPB.
Persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd zijn worden vertrouwelijk behandeld. De Vitamine Apotheek zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken of aanwenden voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In de Vitamine Apotheek worden uw gegevens bijgehouden in uw patiëntendossier. U mag dit dossier altijd inzien om gegevens aan te vullen en te corrigeren, dit dient u aan te geven bij de apotheker. De gegevens zijn verder uitsluitend toegankelijk voor de bevoegde apotheekmedewerkers. En ze worden alleen gebruikt als dat belangrijk is voor uw gezondheid. Al onze apotheekmedewerkers vallen onder het medische beroepsgeheimplichtshouding.

Meer informatie kunt u  vinden op de website van de KNMP (www.knmp.nl) onder ‘organisatie & regelgeving' of door te zoeken op ‘privacy’ of ‘privacyreglement’.
Ook vindt u meer informatie op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl), zoeken op ‘WBP’