TOP 10 lijst Interacties tussen Kruiden en Geneesmiddelen

Bron: RIVM Rapport 2013 NVWA 2015

Het RIVM en de NVWA hebben in maart 2015 een lijst van 10 kruiden gepubliceerd in een publicatierapport die potentieel relevante interacties kunnen aangaan met reguliere geneesmiddelen. In de tabel treft u al deze kruiden aan en interactiegegevens m.b.t. de betreffende geneesmiddelen die genoemd worden in het publicatierapport. De Vitamineapotheek heeft hier een praktisch advies aan gekoppeld.

Overzicht top 10 Kruiden geselecteerd door RIVM

  • Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolius)

  • Rode Salie-Danshen (Salvia miltiorrhiza)

  • Geelwortel-Kurkuma (Curcuma Longa)

  • Japanse notenboom-Ginkgo (Ginkgo biloba)

  • Groene thee (Camelia sinensis)

  • Knoflook (Allium sativum)

  • Mariadistel ( Silybum marianum)

  • Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)

  • Valeriaan (Valeriana officinalis)

  • Zonnehoed (Echinacea purpurea)

Interactie tabel

Kruid

Regulier geneesmiddel

Geneesmiddel

groep

Interactie

Ernst vd interactie **

Advies

***

Amerikaanse Ginseng

(Panax quinquefolius)

Warfarine

Acenocoumarol

Fenprocoumon

bloedverdunners

Toename kans op bloeding en invloed INR waarde

C,D

Waarschuw de trombosedienst ter controle INR waarde

Rode Salie

(Salvia miltiorrhiza)

Warfarine

Acenocoumarol

Fenprocoumon

Bloedverdunners

Toename kans op bloeding en invloed INR waarde

C,D

Waarschuw de trombosedienst ter controle INR waarde

Geelwortel

(Curcuma longa)

Sulfasalazine

darmmedicatie

Sterkere werking sulfasalazine, kans op meer bijwerkingen

A,C

Let op bijwerkingen sulfasalazine en stop evt curcuma

Talinolol

Betablokkers

Verminderd effect betablokker

A,C

Controleer werking betablokker

(Bloeddruk, hartwerking e.d.)

Imatinib

Oncolytica

Minder resistentie en beter effect Imatinib

A,C

Gunstige combinatie

Japanse notenboom

(Ginkgo biloba)

Omeprazol

maagzuurremmers

Afname omeprazol spiegel (27-42%) dus minder effect

A,C

Let op maagklachten

Tolbutamide

antidiabetica

Verandering effect orale bloedsuikerverlagers

A,C

Hou bloedsuikerspiegel goed in de gaten en wees alert op hypo’s

Warfarine

Acenocoumarol

Fenprocoumon

bloedverdunners

Toename kans op bloeding en invloed INR waarde

C,D

Waarschuw de trombosedienst ter controle INR waarde

Digoxine

Hartmedicatie

Mogelijke verlaging Digoxine bij langdurig gebruik

A,C

Vermijd langdurig gebruik en controleer hartfunctie

Betablokkers

Mogelijke verhoging effect betablokker

A,C

Controleer werking betablokker

(Bloeddruk, hartwerking e.d.)

Nifedipine

Ca antagonisten

Verhoging spiegel Nifedipine, meer bijwerkingen, verlaging bloeddruk

C

Controleer bloeddruk en hartfunctie

Aspirine

Ascal

Acetyl Salicylzuur

Bloedverdunners

Toename kans op bloeding

C

Wees voorzichtig met deze combinatie en let op toename kans op bloedingen

Alprazolam

Psycholeptica

Verminderd effect Alprazolam

A,E

Let op afname werking geneesmiddel

Clozapine

psycholeptica

Verminderd effect Clozapine

A,E

Let op afname werking geneesmiddel

Midazolam

Psycholeptica

Verminderd effect Midazolam

A,E

Let op afname werking geneesmiddel

Groene thee

(Camelia sensis)

Foliumzuur

Middelen bij

Anemie

Alleen bij foliumzuur > 5mg per dag kans op lagere spiegel foliumzuur

A,C

Hou rekening met belang van foliumzuur en voorkom evt combinatie bv igv methotrexaat gebruik.

Nadolol

betablokkers

Lagere spiegel betablokker minder effect

A,C

Controleer werking betablokker meet bv bloeddruk of controleer hartfunctie

Buspiron

psycholeptica

Verhoging spiegel buspiron, kans op vermindering reactievermogen

A,C

Attendeer patiënt op sterker effect Buspiron en afname reactievermogen

Knoflook

(Allium sativum)

Omeprazol

Maagzuurremmers

Sterkere werking omeprazol

A,C

Evt dosis verlagen omeprazol op geleide van effect

Warfarine

Acenocoumarol

Fenprocoumon

Bloedverdunners

Toename kans op bloeding en invloed INR waarde

A,C

Waarschuw de trombosedienst ter controle INR waarde

Ritonavir

HIV medicatie

Tot 50% dosis wijzigingen

A,E

Vermijd combinatie als supplement

Saquinavir

HIV medicatie

Tot 50% dosis wijzigingen

A,E

Vermijd combinatie als supplement

Chlorzoxazone

Spierverslappers

Kans op sterker effect Chlorzoxazone (spierrelaxans)

A,C

Meer kans op spierverslapping

Mariadistel

(Sillybum marianum)

Janumet

diabetesmiddelen

Sterkere werking diabetesmiddel, kans op hypo.

Kans op verlaging HbA1C

C,D

Let op bloedsuikerspiegel en wees bedacht op hypo’s

Talinolol

betablokkers

Kans op sterkere werking betablokker

A,C

Controleer effect betablokker, meet bloeddruk en hartfunctie

Losartan

RAS remmers

Verminderde werking Losartan, kans op toename bloeddruk

C

Controleer de bloeddruk

Metronidazol

Antibiotica

Kans op wisselende spiegel metronidazol

A,C

Vermijd combinatie tijdens metronidazol kuur

Irinotecan

oncylyticum

Mogelijk kleine kans op verminderd effect Irinotecan

A

Vermijd combinatie

Sint Janskruid

Omeprazol

Maagzuurremmers

Kans op verminderd effect maagzuurremmer

A,C

Vervang omeprazol voor Pantoprazol

Gliclazide

diabetesmiddelen

Kans op verminderd effect diabetesmiddel

C

Controleer bloedsuikerspiegel

Warfarine

Acenocoumarol

Fenprocoumon

bloedverdunners

Toename kans op bloeding en invloed INR waarde

A,C

Waarschuw de trombosedienst ter controle INR waarde

Digoxine

hartmedicatie

Verminderde werking Digoxine

A,C

Controleer hartfunctie

Talinolol

betablokkers

Verminderde werking betablokker

A,C

Controleer effect betablokker: controleer bloeddruk en hartfunctie

Nifedipine, verapamil

Ca-antagonisten

Verminderde werking Ca-antagonist

C

Controleer bloeddruk of kans op toename hartklachten

Atorvastatine

cholesterolverlagers

Verminderde werking Cholesterolverlager

A,B

Controleer cholesterolspiegel bij langdurige combinatie

Tacrolimus

ciclosporine

Immunosuppresiva

Afname werking immunosuppressivum, kans op orgaan afstoting e.d.

F

Vermijd combinatie!

Ethinylestradiol

Orale anticonceptie

Kans op verminderde werking anticonceptie, kans op spotting

A,C

Wees bedacht op verminderde betrouwbaarheid anticonceptie

Finasteride

Urologica

Verminderd werking finasteride, kans op toename prostaatklachten

A,C

Stop stJanskruid indien de prostaatklachten toenemen

Erytromycine

Antibiotica

Kans op verminder effect antibioticum

F

Vermijd combinatie tijdens antibioticum kuur!

Voriconazol

Antischimmel

Kans op verminderde anti-schimmelwerking

D

Vermijd combinatie tijdens de kuur!

Abacavir

Efavirenz

Indinavir

Nevirapine

HIV medicatie

Kans op verminderde werking HIV medicatie en kans op resistentievorming

F

Vermijd combinatie!

Imatinib

Oncolyticum

Kans op afname werking oncolyticum

F

Vermijd combinatie!

Chlorzoxazone

Spierrelaxans

Fentanyl

Propofol

Anaestetica

Verminderde werking anesthesie/pijnstilling

C

Stop sint Janskruid bij afname pijnstilling en staak gebruik voor operatie

Carbamazepine

Fenobarbital

Fenytoine

Anti-epileptica

Verminderde werking anti-epilepticum

C

Vermijd combinatie

Alprazolam

Buspiron

Midazolam

Zolpidem

Psycholeptica

Verminderde werking Psycholepticum

C

Combinatie is wel mogelijk maar kans op minder effect psycholepticum, oa toename kans op slapeloosheid

Amitryptyline

Bupropion

Citalopram

Clomipramine

Duloxetine

Escitalopram

Fluoxetine

Fluvoxamine

Mianserine

Mirtazapine

Moclobemidenefazodone

Nortiptyline

Paroxetine

Sertraline

Trazodone

antidepressiva

Meer sertonine in de hersenen, meer kans op serotonerge bijwerkingen en zelfs kans op het serotonine syndroom

C,F

Vermijd gelijktijdige combinatie met name in hoge dosis en zonder gericht advies en begeleiding!

Kans op ernstige bijwerkingen.

Valeriaan

(Valeriana officinalis)

Alprazolam

Psycholeptica

Versterkt versuffend effect en kans op vermindering reactievermogen

C,E

Wees bedacht op verminderd reactievermogen

Zonnehoed

(Echinacea purpurea)

Tolbutamide

Diabetesmedicatie

A

Warfarine

Acenocoumarol

Fenprocoumon

Bloedverdunners

Toename kans op bloeding en invloed INR waarde

A

Waarschuw de trombosedienst ter controle INR waarde

Digoxin

Hartmedicatie

Mogelijk invloed op spiegel digoxine

A

Wees voorzichtig met deze combinatie

Darunavir

Ritonavir

Lopinavir

HIV medicatie

Voorzichtig met combinatie ivm mogelijk effect op de bloedspiegel HIV medicatie

A

Vanwege de onduidelijkheid van deze interactie bij voorkeur combinatie vermijden of alleen kortdurend gebruik

Midazolam

psycholeptica

Mogelijk wijziging bloedspiegel midazolam

A

Vermijd combinatie met Midazolam intraveneus

** categorie indeling volgens besliskaart KNMP

A= Klinisch onbeduidend of geen effect: wel fysiologische veranderingen/ ongemakken en lichte toename bijwerkingen

B= kortdurend ongemak (24048 uur) zonder restverschijnselen

C= langdurig ongemak (48-168 uur) zonder restverschijnselen

D= langdurig ongemak (>168uur) blijvende restverschijnselen of invaliditeit

E= Falen (op korte of langer termijn) van levensreddende therapie

F= Overlijden, levensbedreigende ritmestoornissen, myocardinfarct, hersenbloeding, CVA, serotoninesyndroom, orgaanfalen.

***aan de inhoud van dit advies kunnen geen rechten worden ontleend

© Niets uit dit document mag zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt, gekopieerd en of  digitaal worden verspreid