s
Devaron 400IE Bekijk groter

Colecalciferol 400IE

878941

Merk: Devaron

Inhoud: 90tb

Knmp_code: 15970310

Devaron 400 IE, tabletten

Meer details

€12.99

Merk Devaron
Inhoud 90tb
Knmp_code 15970310

Devaron 400 IE, tabletten

Geneesmiddel RVG 09766 UAD

Claims
Devaron is een tablet die vitamine D3 bevat. Vitamine D is belangrijk voor de opname van
calcium uit de voeding en versterkt daarmee de botopbouw

Waarvoor wordt dit middel gebruikt
Devaron voorziet in extra vitamine
D indien onvoldoende toevoer van vitamine D via dieet of blootstelling aan zonlicht plaatsvindt.
Devaron zorgt voor extra vitamine D als onderdeel van de behandeling, voor alle personen bij
wie botontkalking (osteoporose) is vastgesteld. Devaron wordt gebruikt om een vitamine Dtekort te voorkomen en te behandelen.

Niet gebruiken bij
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. 
- Wanneer u last heeft van teveel calcium in het bloed (hypercalciëmie) of in de urine (hypercalciurie). Alleen sommige vormen van overmatige afscheiding van het
bijschildklierhormoon (hyperparathyreoïdie) zijn betrokken. U dient in alle gevallen met uw arts te overleggen voor het gebruik van dit middel.
- Als u leidt aan de ziekte van Besnier-Boeck (sarcoïdose) 
- Als u een te sterke werking van de bijschildklieren vertoont (hyperparathyroïdie).
- Als de hoeveelheid vitamine D in uw bloed te hoog is
- Als u last heeft van nierstenen (nefrolithiasis) ten gevolge van een verhoogd calciumgehalte in de urine. U dient in alle gevallen met uw arts te overleggen voor
het gebruik van dit middel.
- Als u te veel vitamine D in uw lichaam heeft (hypervitaminose D)

Samenstelling
Werkzame stof: colecalciferol (vitamine D3) 400 I.E
Hulpstoffen: Triglycerides, silliciumdioxide, aardappelzetmeel, sucrose, dl-alfa-tocopherol, vitamine C, LACTOSE monohydraat, dicalciumfosfaat, polyethyleen glycol 6000 en magnesiumstearaat

Dosering
Bij vitamine D-tekort 400-800 IE (1 tot 2 tabletten) per dag, afhankelijk van de blootstelling aan zonlicht, huidskleur, zwangerschap of borstvoeding.

Dosering bij osteoporose: 800 IE (2 tabletten) per dag

Gebruik bij kinderen
Bij vitamine D-tekort 400 IE per dag. Devaron mag echter niet gebruikt worden bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar indien deze kinderen al zuigelingenvoeding of opvolgmelk gebruiken, aangezien deze voeding reeds extra vitamine D bevat.
Dosering bij nierstoornissen Neem contact met uw arts op voor het gebruik bij nierfunctiestoornissen. Uw arts zal de juiste dosering voor u bepalen.

Dosering bij leverstoornissen
Bij leverfunctiestoornissen kan de normale dosering worden aangehouden

Wijze van gebruik
Lees voor gebruik de bijsluiter.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen
Valwater BV
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen

 

Nog geen commentaar

Schrijf uw recensie

Colecalciferol 400IE

Colecalciferol 400IE

Devaron 400 IE, tabletten

Schrijf uw recensie