s
Loperamide 2mg Bekijk groter

Loperamide 2mg

283218

Merk: Linn

Inhoud: 10ca

Knmp_code: 17224586

€2.39

Merk Linn
Inhoud 10ca
Knmp_code 17224586

Loperamide HCl Linn 2 mg diarreeremmende capsules
Geneesmiddel RVG 131155=14220

Claims
Loperamide HCl Linn 2 mg diarreeremmende capsules bevatten loperamidehydrochloride. Dat is een stof die te sterk voortstuwende bewegingen van de darmvermindert. Dit middel werkt alleen daar waar het nodig is, namelijk in de darm.  Dit middel stopt diarree

Waarvoor wordt dit middel gebruikt
Te gebruiken tegen acute of chronische diarree.

- Acute diarree begint plotseling en is meestal binnen een week over.
- Chronische diarree is langdurig.

Dit middel wordt gebruikt om de diarree zelf te bestrijden. Het behandelt niet de oorzaak van de diarree. Als de oorzaak van de diarree bekend is, dient deze oorzaak te worden behandeld.
Wordt acute diarree na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Niet gebruiken bij
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. 
- U mag dit middel nooit geven aan kinderen die jonger zijn dan 2 jaar.
- De capsules zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar 
- Overgevoeligheid kunt u herkennen aan huiduitslag, jeuk, benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Als
u hiervan last krijgt, stop dan met dit middel en raadpleeg uw arts.
- als u denkt dat de oorzaak van de diarree een vergiftiging, bijvoorbeeld met een zwaar metaal (zoals
kwik, lood of cadmium), zou kunnen zijn.
- als u een “megacolon” heeft. Dat is een sterk verwijde dikke darm; een ernstige situatie die kan
voorkomen bij patiënten met de ziekte van Hirschsprung, de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, te
herkennen aan een zeer pijnlijke opgezette buik, koorts en een versnelde hartslag
- als u eigenlijk een verstopping van de darmen heeft, waardoor er wat waterige ontlasting “doorlekt”. Dit
komt voor bij bepaalde darmaandoeningen.
- als u aanhoudende buikpijn heeft, als u hoge koorts heeft en/of als uw ontlasting slijm en/of bloed bevat.
Deze verschijnselen kunnen komen door een voedselvergiftiging of door een infectie of ontsteking van
de dikke darm.
- als u een ernstige darmontsteking heeft (colitis ulcerosa of pseudomembraneuze colitis) die kan zijn
ontstaan door het gebruik van bepaalde antibiotica.
- als u een bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door invasieve organismen, met
inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter, heeft.
- in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De toediening
moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling.

Met dit middel wordt alleen de diarree zelf aangepakt, maar niet de oorzaak daarvan. Als de oorzaak
bekend is, danmoet die apart worden behandeld, indienmogelijk. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Samenstelling
Werkzame stof: Elke capsule bevat 2 mg loperamidehydrochloride.
Hulpstoffen: Capsule-inhoud: LACTOSEmonohydraat, maïszetmeel, magnesiumstearaat (E572), colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) (E551)
Capsulewand: zonnegeel FCF (E110), patentblauw (E131), titaandioxide (E171), zwart ijzeroxide
(E172), gelatine (E441)
Inkt: titaandioxide (E171), schellak (E904), propyleenglycol (E1520), natrium hydroxide (E524),
povidon (E1201)

Dosering
Volwassenen
Bij acute (plotselinge) diarree
Begin met 2 capsules (4 mg). Neemdaarna na elke daaropvolgende losse ontlasting 1 capsule (2 mg),
zolang de diarree duurt. Neem nooit meer dan 8 capsules (16 mg) op één dag.

Bij chronische (langdurige) diarree
Begin met 2 capsules (4 mg) per dag. Deze dosismoet worden bijgesteld, totdat u 1 tot 2 maal per dag vaste
ontlasting heeft. Meestal wordt dit bereikt met 1 tot 6 capsules (2 tot 12 mg) per dag. U mag nooit meer dan 8
capsules (16 mg) op één dag innemen.

Kinderen ouder dan 8 jaar
Bij acute (plotselinge) diarree
Begin met 1 capsule (2 mg). Geef daarna na elke daaropvolgende losse ontlasting 1 capsule (2 mg), zolang de diarree duurt. Het aantal capsules dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel. Geef een kind nooit meer dan 8 capsules (16 mg) op één dag.

Bij chronische (langdurige) diarree
Begin met 1 capsule (2 mg) per dag. Deze dosis moet worden bijgesteld, totdat het kind 1 tot 2 maal per dag vaste ontlasting heeft. Meestal wordt dit bereikt met 1 tot 6 capsules (2 tot 12 mg) per dag.
Het aantal capsules dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel. Geef een kind nooit meer dan 8 capsules (16mg) op één dag.

Lichaamsgewicht / maximaal aantal Loperamide HCl Linn 2 mg diarreeremmende capsules per dag
20 - 27 kg / 3
27 - 34 kg / 4
34 - 40 kg / 5
40 - 47 kg  / 
47 - 54 kg / 7
meer dan 54 kg / 8

Kinderen van 2 tot en met 7 jaar
Kinderen van 2 tot en met 7 jaar mogen geen Loperamide HCl Linn 2 mg diarreeremmende capsules
gebruiken. Zij dienen loperamide in een andere toedieningsvorm te krijgen waarmee een lagere dosering
kan worden gegeven, bijvoorbeeld een drank.

Aanwijzingen voor het gebruik
Neem de capsules in door deze met voldoende vloeistof (bijv. water) door te slikken. Maak de capsules niet open voordat u ze inneemt. U kunt dit middel tijdens de maaltijd of tussen twee maaltijden door innemen.

Bewaaradvies
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor de flacons en tablettencontainer geldt deze datum ook als de verpakking is geopend.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. 

Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
MAE Holding B.V.
Stationsweg 4
5211 TW ’s-Hertogenbosch
Nederland

Nog geen commentaar

Schrijf uw recensie

Loperamide 2mg

Loperamide 2mg

Schrijf uw recensie